Vikingler Kanada’da

Avrupa’ya yaptığı akınlar ve yağmalarla tanıdığımız vikingler, Kristof Kolomb’dan 500 yıl önce Kuzey Amerika’ya ulaştılar ve orada yerleşim yeri kurdular.

Viking inancında yaşlanıp normal bir şekilde ölmek onursuz bir davranış kabul edilir ve öldükten sonra vikinglerin cehennemi olan Helheim’a gideceği inanılırdı. Savaşta ölmek ise kutsal sayılır ve öldükten sonra vikinglerin cenneti olan Valhalla’ya gideceği inanılırdı. Bu inancın getirdiği savaşta ölme arzusundan dolayı vikingler korkusuz ve vahşice yaptığı seferlerle Avrupa’da yayılıp etkisi altında bırakmış ve 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Viking Çağı olarak adlandırılmıştır. Ancak vikingler genelde işgal ettikleri yerlerde kalıcı koloniler kurmak yerine, oranın zenginliklerini yağmalayıp gitmeyi tercih etmişlerdir. Yalnızca ticaret yollarının geçtiği bölgelerde kolonileşmişlerdir.

Viking genişlemesi

Snæbjörn Galti adında Norveçli bir viking kaşif, Grönland’ı keşfetmiş ve koloni kurma girişiminde bulunmuştur. Ancak Snæbjörn Galti bir iç çatışmada ölmüştür. Bu başarısız koloni denemesinin ardından İzlandalı bir viking olan Kızıl Erik, Snæbjörn’ün keşfettiği Grönland’a ayak basmıştır. Buranın çok zengin ve verimli topraklar olduğuna karar verip bir yerleşim yeri kurmuşlar ve buraya Grönland yani yeşil diyar ismini vermişlerdir. Kızıl Erik’in oğlu Leif Erikson, Bjarni Herjólfsson isimli Norveçli kaşifin Grönland’ın batısında bulduğunu söylediği diyarları görmek için denize açılır. Aynı rotayı izleyerek Baffin Adası’na ulaşır. Yolculuğuna devam ettiğinde Markland ve ondan 2 gün sonra da Newfoundland Adası’na ulaşır ve karaya çıkar.

Leif Erikson’un Amerika’ya çıkışının tasviri Ressam: Hans Dahl

Geldiği yere göre bu coğrafyanın buzullaşmaması, balıkların verimini ve yeşil toprakları gören Leif Erikson, buraya bir yerleşim yeri kurar. 1960 yılında, Norveçli araştırmacılardan Helge Ingstad ve Anne Stine Ingstad, Kanada’da vikingler tarafından yapılmış bir yerleşim yeri buldular. L’Anse aux Meadows’da bulunan bu yerleşke Kolomb öncesi okyanus ötesi temasın tek bilimsel kanıtıdır. Bulunan 8 yapının konut veya atölye olduğu tahmin ediliyor. Tahminlere göre yerleşim yerinde 30 -160 arası insan yaşamış. Çeşitli hayvanları avladıklarına ve yiyecek bulmak için kuzeye gittiklerine dair kanıtlar bulunuyor. Ancak burada uzun süre kalmamışlar.

Viking yerleşim yeri

Vikingler Kuzey Amerika’yı bir hata sonucunda mı keşfettiler?

Vikingler denizlerde yolculuk ederken, pusula veya harita kullanmazlardı. Güneş taşı olarak bilinen özel bir taş kullandıklarına ve bu sayede kapalı havalarda yollarını bulabildiklerine dair hipotezler bulunuyor.

The Royal Society’de yapılan bir çalışmada vikinglerin Grönland’a gitmek isterken yaptıkları hatalar sonucu Kanada’ya varmış olabilecekleri söyleniyor. Araştırmada viking yolculukları simüle edilmiş. Buna göre güneş taşını doğru zamanlamada kullanabilenler Grönland’a ulaşabilmiş ancak başaramayanlar güneye sürüklenmişler. Güneye sürüklenen vikingler eğer ölmediyseler muhtemelen Kuzey Amerika kıyılarına ulaştılar.

Kaynaklar:

Wikipedia, Leif Erikson, Adres: https://en.wikipedia.org/wiki/Leif_Erikson

Wikipedia, L’Anse aux Meadows, Adres: https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Anse_aux_Meadows

Dénes Száz ve Gábor Horváth, Success of sky-polarimetric Viking navigation: revealing the chance Viking sailors could reach Greenland from Norway, Adres: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.172187

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir